Projekti

Ime operacije: Avtentična doživetja
Trajanje operacije: 18.2.2019-30.10.2021

Opis operacije:

Predmet prijavljenega projekta je razvoj in inoviranje produktov ter izvedba marketinških aktivnosti v podjetju Bravina d.o.o. V okviru prijavljenega projekta se bo podjetje ukvarjalo z receptivnim turizmom za manjše skupine, z razvojem avtentičnih turističnih doživetij ter s svetovanjem na področju turističnih destinacij in sistemih kakovosti v hotelirstvu.

Lokacija izvajanja: Metlika
Programsko območje: Kohezijska regija vzhodna Slovenija
Sofinanciranje operacije: 40.000,00€

Cilji operacije:
  • dve zaposleni osebi
  • inovirati obstoječe produkte
  • lansirati produkt s področja svetovanja kakovosti v hotelirstvu
  • oblikovanje produkta za svetovanje pri razvoju turističnih destinacij
  • z blagovno znamko zaščititi en produkt intelektualne lastnine
  • izvedba marketinških aktivnosti na domačem in tujih trgih
  • nakup osnovne opreme za izvajanje produktov
  • dvigniti dodano vrednost na osebo nad povprečje v RS
  • oblikovanje prodajne mreže s partnerskimi turističnimi agencijami doma in v tujini.

Naložbo sofinancirata RS in Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj