Projekti in trajnost

Ime operacije: Avtentična doživetja
Trajanje operacije: 18.2.2019-30.10.2021

Opis operacije:

Predmet prijavljenega projekta je razvoj in inoviranje produktov ter izvedba marketinških aktivnosti v podjetju Bravina d.o.o. V okviru prijavljenega projekta se bo podjetje ukvarjalo z receptivnim turizmom za manjše skupine, z razvojem avtentičnih turističnih doživetij ter s svetovanjem na področju turističnih destinacij in sistemih kakovosti v hotelirstvu.

Lokacija izvajanja: Metlika
Programsko območje: Kohezijska regija vzhodna Slovenija
Sofinanciranje operacije: 40.000,00€

Skald: http://www.eu-skladi.si/

Cilji operacije:
  • dve zaposleni osebi
  • inovirati obstoječe produkte
  • lansirati produkt s področja svetovanja kakovosti v hotelirstvu
  • oblikovanje produkta za svetovanje pri razvoju turističnih destinacij
  • z blagovno znamko zaščititi en produkt intelektualne lastnine
  • izvedba marketinških aktivnosti na domačem in tujih trgih
  • nakup osnovne opreme za izvajanje produktov
  • dvigniti dodano vrednost na osebo nad povprečje v RS
  • oblikovanje prodajne mreže s partnerskimi turističnimi agencijami doma in v tujini.


Naše poslanstvo:

Bravina, svetovanje in turizem, d.o.o. je organizacija, ki skozi komplementarni področji razvoja turističnih produktov ter storitev turistične agencije dviga kakovost v turizmu tako za uporabnike kot za lokalno okolje. Z uporabo pridobljenih znanj, permanentnemu izobraževanju ter zavedanjem o trajnostnem razvoju na področju turizma bomo izboljšati kvaliteto storitev destinacij in ponudnikov ter ustvarjali edinstvena in avtohtona doživetja za naše goste. Konkurenco dopolnjujemo, saj multidisciplinarna znanja najnovejših globalnih trendov prepletamo v s poznavanjem lokalnih okolij v nove rešitve in produkte. S tem so naši produkti zanimivi ne le za lokalni temveč globalni trg.


Trajnostni razvoj:

Zavedamo se, da naše delovanje vpliva na lokalno okolje, zato se trudimo delovati kar se da trajnostno. Smo v postopku pridobivanja ekološkega certifikata Travelife in kasneje tudi Slovenia Green Travel Agency.

Bravina Sustainability Policy

Green tips to visit destination Bela krajina

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Osebni podatki