Izobraževanja

pet strokovnjakov | pet delavnic | pet razlogov za uspeh

Turizem se sooča z vse večjimi izzivi zagotavljanja kakovosti storitev, razvoja inovativnih produktov, privabljanja novih kupcev in zahtevnih marketinških prijemov. Prava usmeritev je še posebej odločilna v post-virusnem obdobju, ko se srečujemo s spremenjenimi okoliščinami in z navadami obiskovalcev.
V našo skupino smo povabili izkušene predavatelje, ki bodo z vami delili praktične izkušnje z vodilnih mest turističnega sektorja.
Ker se zavedamo, da sta menedžment in razvoj turistične destinacije vse bolj odvisna od znanj in izkušenj zaposlenih v DMMO ter od kakovostnega in izobraženega kadra turističnih ponudnikov, vam nudimo sklop predavanj in delavnic. Izobraževanja so na podlagi dolgoletnih izkušenj predavateljev na različnih področjih oblikovana tako, da nudijo slušateljem najbolj primerna in konkretna znanja za kakovostno nadaljnje delo.


Predavanja in delavnice lahko prilagodimo vašim željam in potrebam destinacije.
Na voljo smo tudi za mentorski program ali svetovanje.

Izobraževanja in delavnice

Delavnica za investitorje v nastanitvene kapacitete

Obnova, razširitev ali novogradnja?
turistične kmetije/kampi/hoteli/sobe/apartmaji/glamping

Za investitorje v namestitvene kapacitete izvajamo individualno 8 urno delavnico s področja namestitvenih kapacitet in vodenja turističnih investicij. Izvajalci delavnice so mednarodno priznani strokovnjaki s področja turističnih investicij.

Delavnica vključuje:

 • Pregled obstoječega stanja
 • Pregled obstoječe projektne in ostale dokumentacij
 • Priprava osnovnega produktnega koncepta namestitvenega objekta z namenom opredelitev ključnih elementov investicije v skladu z aktualnimi mednarodnimi trendi razvoja namestitvenih objektov (priporočljivo ob prisotnosti arhitekta)

Delavnica vam bo pomagala pri pravilni izvedbi ter stroškovni in vsebinski optimizaciji investicije. Na tak način boste razpoložljiva finančna sredstva za investicijo pravilno in učinkovito uporabili ter preusmerili iz manj pomembnih elementov samega produkta k tistim, ki vam bodo prinašali večji prihodek.

Delavnice potekajo individualno z vsakemu investitorjem posebej.

Investirajte dobro in premišljeno.

Več informacij: 040 740 738 (Peter Črnič)

Kakovost v turističnem sektorju

Skozi praktične primere bomo na delavnici obravnavali naslednje vsebine:

 • Kaj je kakovost in kakšne so specifike v turističnem sektorju?
 • Kateri so ključni faktorji pri oblikovanju turističnih storitev?
 • Pogoste napake in priložnosti pri oblikovanju storitve?
 • Orodja in metode za zagotavljanje kakovosti.
 • Ritz-Carlton – praktični primer dobre prakse.
 • Ključni elementi organizacije za zagotavljanje kakovosti.

Razvoj turističnega produkta

1. Prostočasni turizem:

 • Kateri produkti bi bili smiselni za določeno regijo in kako oblikovati produkt?
 • Kako produkt prilagoditi za določeno ciljno skupino?
 • Kako obstoječi produkt prilagoditi ali posodobiti glede na trende v naši industriji?
 • Kako oblikovati nišni produkt?
 • Kako povezati ponudnike storitev v regiji?
 • Kaj razumemo kot 5-zvezdično doživetje in s čim privabiti »petičnega« gosta?

2. Poslovni oz. MICE turizem

 • Smiselnost razvoja incentive programov glede na potencial in ponudbo.
 • Oblikovanje incentive programov.
 • Iskanje alternativnih lokacij za poslovna srečanja oz. konference.
 • Kako vzpodbuditi inovativnost oz. razmišljanje ponudnikov o razvoju obstoječe ponudbe v smeri zadovoljitve MICE standardov?

Trženje in prodaja turističnega produkta

Na izobraževanju se bomo posvetili naslednjim temam:

 • Kako biti učinkovit v hitro spreminjajočih se razmerah?
 • Kako se prilagoditi in biti pripravljen?
 • Kako izstopati in privabiti pozornost?
 • Kako prodajati doživetja?
 • Kaj je primerno in kaj ne za določeno tržišče?
 • Kako pravilno oblikovati in predstaviti ponudbo za določeno ciljno skupino (storitev, cenovna politika, prodaja, promocija)?
 • Zakaj se udeleževati sejmov?
 • Kako prodati? Kako zaključiti posel? Kako razviti prava prodajna orodja?
 • Prodajna orodja (predlogi, brošure, spletna stran).
 • Upravljanje prihodkov.

Upoštevanje trendov pri razvoju namestitvenih kapacitet

 • Kako pravilno začeti s pripravo investicije v namestitvene kapacitete?
 • Kako se pripravi študija izvedljivosti (ang. feasibility study)?
 • Kaj nam morajo prikazati pravilno pripravljene raziskave trga?
 • Kako se seznaniti s trendi in oblikovati produkt ter na ta način biti korak pred konkurenco?
 • Kako pripraviti vsebinski del projektne naloge, ki je osnova za delo z arhitekti in notranjimi oblikovalci?
 • Hotelska arhitektura in dizajn: Nujno »zlo« ali ključ do dobičkonosnosti?
 • Naravni konflikt med investitorji ter arhitekti in notranjimi oblikovalci.
 • Znesek predvidene investicije in dosežena pričakovana donosnost naložbe (ROI).

Snovna in nesnovna dediščina kot motiv razvoja integralnih turističnih produktov

Seznanili se bomo z naslednjmi tematikami ter izvedli praktični del:

 • Opredelitev dediščine kot vira za razvoj turističnih produktov.
 • Elementi dediščine v sodobnem času in (ne)primernost interpteracije.
 • Katere so moje ciljne skupine in ciljni trgi?
 • Primeri dobre in slabe prakse.
 • Pregled in analiza kulturne dediščine lokalnega okolja.
 • Osnovni elementi turističnih produktov.
 • Interpretacija izbranih vsebin.
 • Praktični del – sinteza.

Predavatelji

Miro Hribar

Miro Hribar je soustanovitelj in direktor Intours DMC, enega najuspešnejših DMC podjetij v jugovzhodni Evropi, ki ima predstavništva v Franciji, Nemčiji, Beneluksu, Skandinaviji, Veliki Britaniji in ZDA. Z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju potovalnih agencij in z več kot 15-letnimi izkušnjami na področju destinacijskih organizacij pokriva področja kreativnih menedžment storitev, razvoja incentive programov, načrtovanja poslovnih srečanj in konferenc, organizacije dogodkov ter outdoor teambuildingov in treningov.

Tomislav Čeh

Tomislav Čeh ima več kot 20-letne izkušnje v hotelski in turistični industriji. Po uspešni karieri kot generalni direktor v različnih hotelskih in turističnih podjetjih (Globtour Praga, Globtour Ljubljana, Postojnska jama, LifeClass Hotels & Spa itd.) se je pridružil dunajskemu PKF hotelexperts. Pred leti je v Sloveniji vodil sanacijo poslovanja največje ljubljanske hotelske družbe Union hoteli d.d. Danes je višji svetovalec pri eni največjih in najpomembnejših svetovalnih družb v svetovni turistični industriji PKF hotelexperts s sedežem na Dunaju. Aktiven je tudi na »start up« sceni kot soustanovitelj podjetja Smartest HR, ki se ukvarja z upravljanjem kadrov v turizmu.

Nuša Šolar

Nuša Šolar je soustanoviteljica in direktorica podjetja SmartestHR d.o.o., ki deluje na področju svetovanja in upravljanja kadrov v turizmu. Pred tem je bila v podjetju Union hoteli d.d. zadolžena za vodenje marketinga in prodaje. Nuša je oseba s prepričljivim pristopom, ki se z zanosom in optimizmom loteva novih izzivov. Je strokovnjakinja za marketing in prodajo z obsežnimi izkušnjami na področju komunikacije s ključnimi strankami ter B2B in B2C prodajo. Ima poglobljene izkušnje na področjih organizacije dela, motiviranja in vodenja ekip, optimizacije poslovnih procesov, sistemov nagrajevanja, lansiranja novih produktov in pogajanj z največjimi partnerji.

Peter Črnič, Bravina d.o.o.

Peter Črnič je po zaključku študija kakovosti in okolja v turizmu na Univesidad Barcelona svoje prve hotelirske izkušnje nabiral v prestižni verigi Ritz–Carlton, kjer je sodeloval pri uvajanju korporativnega sistema kakovosti v njihov hotel v Barceloni, iz česar je tudi magistriral. Po vrnitvi v Slovenijo je vodil Hotel Golf Grad Mokrice, zadnjih 10 let pa se je kot direktor razvojne agencije RIC Bela krajina med drugim intenzivno ukvarjali z destinacijskim menedžmentom. V tem času se je število nočitev v destinaciji podvojilo, uspešni pa so bili predvsem na področju razvoja trajnostnega turizma, ki ga je delno pospešila tudi ustanovitev podjetniškega inkubatorja znotraj organizacije. Zanimajo ga predvsem modeli kakovosti v turizmu in trajnostni razvoj destinacij.

Gregor Jevšček, Bravina d.o.o.

Gregor Jevšček se kot etnolog in kulturni antropolog ukvarja z razvojem novih turističnih produktov, ki temeljijo na avtohtonosti in lokalnih tradicijah. Kulturni turizem je eden izmed osrednjih razlogov za obisk turističnih destinacij, a njegov potencial še zdaleč ni izkoriščen. Edinstven položaj Slovenije na prepletu treh velikih kulturnih svetov nam ponuja edinstveno priložnost za inovativne produkte. Gastronomija, pravljice, mitologija, rokodelstvo, način življenja, pesemska in plesna dediščina, naravne danosti, kulturna krajina. To je del tematik, ki jih lahko obravnavamo. Prelevimo jih skupaj v uspešne prodajne zgodbe. V sklopu svojega dela kot destinacijski manager Bele krajine je razvijal trajnostno usmerjene rešitve za destinacijo. Je predavatelj in projektni svetovalec, turistični vodnik in navdušenec nad slovansko mitologijo.